We współpracy z młodzieżą z Portugalii, Łotwy, Litwy i Polski przygotowaliśmy międzynarodowy projekt wymiany młodzieży pt. „Ekologiczne horyzonty”, w którym brało udział 37 młodych osób. Spotkanie odbyło się w terminie 3 – 17 sierpnia. Działania projektu były realizowane na terenach przyrodniczo cennych na Suwalszczyźnie m.in.: w Suwalskim Parku Krajobrazowym i Wigierskim Parku Narodowym. Wymiana miała na celu przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i szeroko rozumianą ochroną przyrody.

                      

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010
Webmaster ThomasEj