Strona główna
O nas
Temat przewodni naszego projektu
My i nasi partnerzy
Podjęte działania
Dlaczego Jaćwingowie?
Co zyskaliśmy?
Galeria
Sponsorzy

 Fundusz Polsko-Litewski

Przydatne linki

Kontakt

Strona główna

We współpracy z młodzieżą z Litwy i Polski przygotowaliśmy międzynarodowy projekt wymiany młodzieży pod nazwą „Na tropie Jaćwingów”, w którym uczestniczyły 24 młode osoby. Spotkanie odbyło się w terminie 29 czerwca – 06 lipca 2011 roku. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości w zakresie naszego dziedzictwa kulturowego opartego na podniesieniu świadomości historycznej młodzieży z Polski i Litwy związanego z Bałtyjskim plemieniem Jaćwingów, a także trwałe zaszczepienie wśród młodych osób akceptacji dla różnorodności oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń występujących w społeczeństwie.

Uczestnicy projektu:


Wyłączną odpowiedzialność za treść ponosi stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Kontakt: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. T. Kościuszki 96, 16 – 400 Suwałki, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl
 

© 2011 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.