Nasze korzenie


We współpracy z młodzieżą z Rumunii, Litwy i Polski przygotowaliśmy międzynarodowy projekt wymiany młodzieży pt. „Nasze korzenie”, w którym brało udział 39 młodych osób. Spotkanie odbyło się w terminie 3 – 15 sierpnia 2010 roku. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie naszego dziedzictwa kulturowego i przeciwdziałanie dyskryminacji, a także trwałe zaszczepienie wśród młodzieży akceptacji dla różnorodności oraz eliminowanie stereotypów i uprzedzeń występujących w społeczeństwie. 

 

© 2010 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.