Co zyskaliśmy?


Organizacja naszej wymiany zapewniła m.in. wykształcenie wśród młodzieży pozytywnych cech charakteru, umiejętności i postaw, takich jak: odpowiedzialność, aktywność, tolerancja, samodzielność, rozwiązywanie konfliktów z poszanowaniem innej osoby i bez odwoływania się do przemocy itp. Młodzi ludzie zainteresowali się naszym dziedzictwem narodowym i plemiennym, składającym się na kształt teraźniejszej Europy. W trakcie spotkania przedstawiliśmy naszym partnerom naszą społeczność lokalną. Zrealizowaliśmy to poprzez: wizyty w miejscach związanych z tematem projektu (miejscowości, zabytki, instytucje), spotkania z zaproszonymi gośćmi i rozmowy z nimi, wędrówki piesze i spływ kajakowy. Elementem programu były też prezentacje narodowe, na które zaprosiliśmy mieszkańców społeczności lokalnych oraz zajęcia dla dzieci z okolic. Naszym zamierzeniem było włączenie społeczności lokalnych do wspólnych działań na rzecz ochrony dorobku materialnego i kulturowego wypracowanego przez wiele pokoleń. 
Po zakończeniu wymiany uczestnicy dalej utrzymują ze sobą kontakt elektroniczny lub listowny. Bez wątpienia w trakcie spotkania zawiązały się wspólne przyjaźnie i powstały wspomnienia, które do takich bezpośrednich i osobistych kontaktów z pewnością się przyczyniły. 
Ponadto celem wzmocnienia efektów projektu został przygotowany specjalny film, prezentujący nasz projekt i podjęte w ramach niego działania. Film prezentowany był w swoich środowiskach lokalnych po każdej stronie granicy. 

 

Warto zobaczyć: www.staroobrzedowcy.pl

 

 

© 2010 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.