Nasz temat przewodni


Przewodnim tematem wymiany było nasze pochodzenie sięgające czasów, gdy na naszych ziemiach funkcjonowały plemiona, z nastaniem średniowiecza ta struktura ustąpiła miejsca podziałom na narody. Nazwy naszych krajów wpisują się w historię Europy i są ogniwem łączącym nas z naszymi przodkami, którzy położyli podwaliny pod naszą narodową kulturę i obyczaje. Chcieliśmy prowadząc wspólne zajęcia razem doświadczać wielokulturowości w regionie zamieszkiwanym przez ludzi różnych narodowości i religii. 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.