We współpracy z młodzieżą z Litwy, Łotwy i Polski przygotowaliśmy międzynarodowy projekt wymiany młodzieży pod nazwą „Wolontariat ponad granicami”, w którym uczestniczyło 38 młodych osób. Spotkanie odbyło się w terminie 06 -20 lipca 2011 roku. Głównym celem projektu było zachęcenie do podejmowania bezinteresownej służby na rzecz innych osób, organizacji i instytucji oraz dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat sytuacji wolontariatu w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść ponosi stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

© 2011 Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT. Wszelkie prawa zastrzeżone.